Resource laat zien: Wageningen wordt een kennisfabriek door haar eigen succes.

Twee weken geleden stond Arthur Mol voor tweehonderd studenten voor het Atlas. Op de eerste ijs-brekende vraag hoe vakbond alumni toch zo vaak op hoge functies belanden, viel hij gelijk met de deur binnen: “De WUR is geen kennisfabriek!” Arthur verzekert dat er alles aan te doen om capaciteitsproblemen te voorkomen. “Investeringen in onderwijsinnovatie en ‘verbeterde’ roosters zullen het oplossen”, zegt hij. Resource vergeet een artikel over de demonstratie te publiceren, maar laat nu toch zien dat de werkvloer de noodklok heeft geluid. De limiet is bereikt, terwijl de WUR nog  40% groei wilt binnen harken voor de komende zes jaar.

Op de werkvloer zijn de meningen over de groei sterk verdeeld. Na jaren hard werken aan kwaliteitsonderwijs werpt het z’n vruchten af met meer geïnteresseerde studenten. Gemotiveerd en enthousiast werken ze dagelijks aan de groene zaak. Want zoveel jongeren opleiden voor duurzaamheid is ook een werelddoel, nu Trump het Parijsakkoord overmoedig wegwuift. Onze loyale WUR werkers gaan door, ondanks ziekte of vermoeidheid, want een burn-out laat nog op zich wachten. Toch is de maat vol, vertelden ze onlangs een officiële brief. Hard werken is goed, maar structureel te hard werken is voor niemand goed. En laat de studentengroei nu een structureel ‘probleem’ zijn zonder voldoende financiële middelen.

Daarnaast wordt onderwijsverschraling weggemoffeld onder onderwijsinnovatie. Je hebt dan wel verbeterde digitalisatie met voorlichtingsfilmpjes voor je chemisch kookrecept of sociaal college, of bijvoorbeeld thesiskringen waarbij promovendi niet meer iedere zin rood hoeven te onderstrepen. Toch wordt iedere verandering tegenwoordig bekrachtigd met het magische woord ‘innovatie’ en het liefst met veel ‘disruptieve impact’.

Resource haalt naar voren: Studenten krijgen minder practica proeven, toetsen worden multiple choice, rapporten worden in kant en klare templates gegoten en individueel werken wordt opgeschort naar groepswerken. En als je een thesis wilt doen, dan kan dat alleen in de gebaande paden als er überhaupt een werkplek is. Door redementsdenken sneeuwen echte kwaliteitsveranderingen onder. Er wordt puur gekeken hoe de WUR al die studenten op een vierkante meter of achter een beeldscherm thuis kwijt kunnen. Het meest disruptieve van al deze innovatie is het aan banden leggen van academische vrijheid en zelfreflectie, waarbij de persoonlijke factor van het Wagenings onderwijs zoek is geraakt (zie stelling links).

Ondertussen worden de belangrijke besluiten al genomen om WUR BV verder uit te breiden. Docenten en studenten gaan langere dagen meemaken op de universiteit. De schemercolleges en de verkorte pauzes zijn een gegeven vanaf september 2019, als ze voldoen aan de eisen van de studentenraad en personeelsraad (WUR council). Momenteel gaat de WUR niet akkoord met twee fatsoenlijke lunchpauzes. En binnenkort gaan we zien of het Arthur Mol lukt een schepje bovenop de huidige problemen kan doen met internationale bachelors. Op deze manier wordt Wageningen een internationale kennisfabriek. Met Idealis is gelukkig al een onderonsje gemaakt, waarbij  900 woonplekken van de Nederlandse student ingepikt worden. Nederlandse studenten die hun kamer verlaten, worden niet verder verhuurd maar opgespaard voor internationale studenten in September. Al dit beleid lijkt noodzakelijk, terwijl er bewust gekozen wordt om de groei te accommoderen in plaats van te controleren.

 

Stuk nieuwsbrief Idealis

“Hurray Dictatorship: a good dictatorship is perfect without your input!” – Poster in Helix

Met aarzelende trots proberen de professoren hoog te houden dat het hun gelukt is om de targets te halen. Ze zorgen dat er meer studenten door de onderwijsmachine gehaald worden, zonder dat de onderwijscijfers eronder lijden. Het OWI doet er alles aan om de bottlenecks eruit te halen bij vakken met een lage slagingscijfers. Want examenresultaten zijn heilig, aldus onze voormalige onderwijsdirecteur Tiny van Boekel, die ook vindt dat avondonderwijs koudwatervrees en een kwestie van gewenning is. Door het kwalitatieve onderzoek van de Resource weten we echter beter over onderwijskwaliteit.

Onder een luikend oog van WUR laat de Resource dus voorzichtig zien dat de limieten van de universiteit in zicht zijn. Het beleid dat de WUR nu voert gaat ons leiden naar een kennisfabriek waar we nog jaren mee gaan zitten. Een mantra wordt opgedaan dat de huidige groei een goede uitdaging is en kansen biedt voor ‘innovatie’ om nog harder te groeien om de concurrentie voor te blijven. Daarbij wordt de fundamentele discussie om het beleid ‘accomodating all growth with innovation’ afzijdig gehouden. Het besluit is namelijk al in 2014 gemaakt en kost alleen maar tijd, dat de WUR te weinig heeft.  En tijd is geld, want zo gaat dat bij een kennisfabriek.


Studenten, onderwijscommissies en docenten:

Trek aan de bel, als je er niet uit komt om onderwijskwaliteit te garanderen door het groeiende studentenaantal!

Wil jij dat de WUR een academische universiteit blijft in plaats van een kennisfabriek? Wil jij het beste onderwijs behouden en ook een fatsoenlijk studenten leven blijven hebben? Veel van jullie hebben op de studentenraad gestemd omdat je dat belangrijk vindt. Nu is het ook tijd om hier een vervolgactie aan te geven.

Schrijf naar de studentenraad () of WUR-council () dat de WUR een open brief moet schrijven naar het ministerie van economische zaken. In tegenstelling tot de TU/E, durft de WUR niet duidelijk te zijn dat kwaliteitsonderwijs en meer studenten meer geld te kosten. Onze universiteit is daarbij de enige universiteit die ook nog eens gekort wordt op financiering door een afbufferingsregel (de 2% regel).

 

Beste studentenraad,

Ik vind het belangrijk dat onze universiteit een democratische academische universiteit blijft en ook voldoende financiering krijgt vanuit de nationale overheid. Het huidige onderwijs is namelijk heel goed, maar dat komt in het gevaar nu veel meer studenten aan de universiteit willen studeren. De huidige beleidsvoorstellen en ontwikkelingen zullen ervoor zorgen dat ik niet meer optimaal kan studeren en een top studententijd kan hebben in Wageningen.

Nu blijkt dat de WUR de universiteit is met het grootste verschil zit tussen toegenomen studenten en onderzoeksgeld over de afgelopen 10 jaar. Onderzoek en onderwijs zijn onlosmakend met elkaar verbonden, want professoren en ondersteunende collega’s zorgen voor onze colleges en practica. Die verhouding tussen onderwijs en onderzoek is nu uit balans en dat moet de WUR nadrukkelijk aangeven aan haar partners.

Daarom verzoek ik jullie om aan te dragen dat de WUR voor eind juni een open brief stuurt naar onze minister van economische zaken om uit te leggen dat:

  • Dat Nederland een leidende rol moet spelen in duurzaamheid en innovatie
  • Dat de WUR hierin een belangrijke factor is met haar kennis in de life sciences
  • Dat de veroorzaakte groei van (technische) studenten daarom fatsoenlijk bekostigd moet worden
  • Dat OCW en EZ zo snel mogelijk een antwoord moeten geven op de analyse van de 4TU
  • Dat EZ in parallel met terugwerkende kracht de afbufferingsregel van 2% teniet doet.

Met vriendelijke groet,

[naam student]