Opgelucht dat avondcolleges niet door gaan? Niet doen!

Op 23 maart maakte de raad van bestuur bekend dat avondcolleges komen te vervallen, maar tegelijkertijd kwamen zij met een alternatief voorstel, de schemercolleges. Wij vragen ons af waar dit plan vandaan komt? En waarom wij er nu pas voor het eerst van horen? De universiteit geeft aan dat zij de meest transparante universiteit van Nederland zijn, maar toch worden we overvallen met een totaal uitgewerkt plan dat opeens vijf keer zo veel ruimte oplevert dan avondcolleges. Zijn studenten hiermee wel beter af?

Veel studenten die we spreken zijn opgelucht over het voorstel, want zij vinden schemercolleges in ieder geval minder erg dan colleges tot negen uur. Het plan lijkt studenten tegemoet te komen en het nieuwe voorstel lijkt zo wel mee te vallen. In de gedragswetenschap bestaat een naam voor dit proces, “fear-then-relief”. Een techniek die veel door verkopers en salesman wordt gebruikt en als doel heeft commitment af te dwingen. Door hoog in te zetten wordt een bepaalde angst gecreëerd, die daarna weer wordt weggenomen. Zo wordt een situatie geschept waarin mensen eerder geneigd zijn mee te gaan in datgene wat van ze gevraagd wordt. Overeenkomsten zijn ook bij het debat rond avondcolleges terug te vinden. We zagen de angst component terug in de verschillende onderzoeken die door ons en de universiteit zijn gedaan en studenten lijken opgelucht adem te halen nu blijkt dat het alternatief slechts tot zeven uur duurt. We spiegelen de schemercolleges aan avondcolleges, maar dat doet geen recht aan de situatie. Schemercolleges hebben nog altijd zijn nadelen ten opzichte van de huidige situatie.

Wij willen we niet impliceren dat de universiteit bewust deze strategie hanteert, maar we moeten wel  even een stap terug zetten en objectief naar het voorstel kijken. Ons brein is nu eenmaal geneigd om minder kritisch te zijn in een dergelijke situatie. Laten we opnieuw de dialoog aangaan en het voorstel behandelen alsof we het voor het eerst hebben gezien. Wat vinden we er nu echt van?