[:nl]De S.A.W. zet de student weer centraal [:en]S.A.W. puts students on the stage again[:]

[:nl] ‘’Het is alweer bijna drie jaar geleden dat de S.A.W is opgericht’’. Fons Janssen (een van de oprichters van de S.A.W.) kijkt hier met veel enthousiasme op terug. ‘’Door de komst van de avondcolleges en de capaciteitsproblemen door de sterk groeiende universiteit leek het ons van groot belang om een halt toe te roepen. De studenten hadden op dat moment geen enkel overzicht over de beslissingen van de universiteit’’, reden genoeg voor Fons Janssen en Aart-Jan van de Glind om de Wageningse studenten vakbond nieuw leven in te blazen. De oprichting van S.A.W. heeft gezorgd dat studenten een plek kregen voor hun problemen met betrekking tot zaken als: Educatie, huisvesting, mobiliteit en de kwaliteit van het studenten leven.

Besturen bij de S.A.W. is niet te vergelijken met andere organisaties. ‘’Het bestuur bij de S.A.W. heb ik als zeer vrij ervaren. Je hebt zelf de keuze welke afspraken je maakt, waar je je prioriteiten liggen en wat je persoonlijk wilt leren. Aart-Jan en ik waren soms water en vuur, maar door geweldige coaches en ondersteuning vanuit de Landelijke Studentvakbond (LSVb) levert dat productieve stoom op. Ik heb leren inzien hoe belangrijk actiegroepen, vakbonden en bestuursraden zijn om een keten van verandering op te zetten.’’ Aldus Fons Janssen over besturen bij de S.A.W.

Door de komst van S.A.W. is er weer een organisatie die staat voor de student. De S.A.W. probeert de kwaliteit van het studentenleven en ook educatie hoog te houden. Dit kan de S.A.W. doen door: In overleg te gaan met de betrokken partijen, trainingen van hoogwaardige kwaliteit aan studenten en organisaties te bieden, onderzoek te doen naar gestelde situaties en waar nodig actie ondernemen. ‘’Door de onafhankelijkheid van de S.A.W. is dit de perfecte organisatie om de belangen van de student te behartigen. Die houding en ervaring neem ik mijn hele leven mee’’ laat Fons Janssen weten. Hij hoopt daarom op studenten die bereid zijn om zich een academisch jaar in te zetten als het nieuwe bestuur der S.A.W en zich wil hard maken op een podium dat zowel in Wageningen, de provincie en landelijk opkomt voor de Wageningse student. Het S.A.W. bestuur heeft voor Fons erg veel opgeleverd. “Door de S.A.W. zijn er een hoop deuren voor mij opengegaan. Momenteel ben ik met young professionals betrokken bij het klimaatakkoord en ben ik trainer bij Training op Maat geworden. Een organisatie, die samenwerkt met partijen als de S.A.W. en LSVb.’’ Fons Janssen kijkt terug op een geweldige tijd als bestuurder van het eerste S.A.W. bestuur.

Geïnspireerd door het verhaal van Fons? Twijfel niet en schrijf je vooral in voor het S.A.W. bestuur!

[:en] “It has been almost three years since S.A.W was founded” says Fons Janssen (one of the founders of the S.A.W.) enthusiastically looking back at the years full of inspiration. “With the arrival of the evening lectures and the capacity problems of our rapidly growing university, it seemed to us of great importance to call a halt. At that time, the students had no overview of the university’s decisions” This was reason enough for Fons Janssen and Aart-Jan van de Glind to bring new life into the Wageningen student union. The creation of the S.A.W. ensured that students were given a place for their problems regarding matters such as: education, housing, mobility and other issues related to the quality of student life.

A board year at the S.A.W. is not just comparable with other organizations, but it has a great importance for the students in Wageningen. “My experience as the S.A.W. board represents positive freedom”, says Fons. “You have the choice of which appointments you make, where you place your priorities and what you want to learn personally. Aart-Jan and I were sometimes like fire and ice, but with the help of great coaches and support from the National Student Union (LSVb) we managed to do something great. I have learned to see how important action groups are alongside trade unions and boards to set up a change”.

With the arrival of S.A.W. there was an organization that stands for the student rights. The S.A.W. tries to keep the quality of student life and also education up high. The S.A.W. can do this by: consulting with the parties involved, offering high-quality training to students and organizations, researching situations and taking action where necessary. “The independence of the S.A.W. makes this board the perfect organization to represent the interests of the students. I will take the attitude and experience of S.A.W. with me all my life”. Fons hopes for students who are interested in participating the S.A.W. board next academic year to be prepared to dedicate themselves to a podium that is intended for the Wageningen students in Wageningen, the province and nationwide. It is an opportunity of a lifetime. “A lot of doors opened for me because of my board year at S.A.W. Currently I am involved with young professionals in the climate agreement and I have become a trainer at Trainingen Op Maat, a training company that works together with parties such as S.A.W. and LSVb”.

Inspired by Fons’ story? Apply now for a board year at S.A.W! [:]