[:nl]Studenten hoeven niet meer te betalen voor verplichte toelatingstoetsen[:en]Students no longer have to pay for compulsory admission tests[:]

[:nl]Afbeeldingsresultaat voor lsvb logo

De Tweede Kamer heeft vandaag een einde aan kosten voor verplichte toelatingstoetsen bij studies gemaakt. Een meerderheid van de Kamer stemde in met een motie van D66, CDA, ChristenUnie en GroenLinks. Kosten voor toelatingskosten waren al verboden, maar universiteiten hielden zich structureel niet aan de wet. De kosten werpen een drempel op voor studenten om aan een masterstudie te beginnen, terwijl dit wettelijk verboden was.

De kosten die nu niet meer gevraagd mogen worden, zijn kosten voor standaardtoetsen zoals taaltoetsen. Studenten zijn voor veel studies verplicht de toetsen te maken om zich te mogen aanmelden. Daarvoor moeten ze honderden euro’s betalen aan commerciële bureaus. De toetsen kunnen meerdere keren gemaakt worden waardoor de kosten in totaal op kunnen lopen tot duizenden euro’s. Dit zorgt ervoor dat de toetsen kansenongelijkheid in de hand werken.

De LSVb verwacht dat de selectiekosten per direct van de baan zijn. Als je nog wel kosten moeten betalen voor dergelijke toetsen, meld dit bij de studentenlijn van de LSVb of bij ons.[:en]Afbeeldingsresultaat voor lsvb logo

The House of Representatives stopped the requirement of payment for compulsory admission tests. A majority of the House of Representatives agreed on this motion of D66, CDA, ChristenUnie and GroenLinks. Admission costs were already prohibited, but universities regularly did not comply with the law. The costs were a barrier for student to start a master, while this was legally prohibited.

The costs that are now prohibited are costs of standard exams like language test. Students are obliged to take such tests to be able to apply to a study. They had to pay hundreds of euros to commercial offices. The tests could be made several times, which causes the costs to increase even more. This enlarges the inequality of opportunities and population groups.

The LSVb (National Student Union) expects that these costs will disappear immediately. If you still need to pay for similar tests, please contact us or the LSVb.[:]