Still evening lectures on the university

PERSBERICHT

TOCH AVONDCOLLEGES AAN DE WAGENINGEN UNIVERSITEIT

Wageningen 16 mei 2017 – Nadat de Raad van Bestuur eerder aangaf af te zien van de invoering van avondcolleges, komen zij nu met een alternatief avondcollege plan. De studenten hebben het idee dat er een spelletje met ze wordt gespeeld en de medezeggenschapsraden voelen zich overvallen en voor het blok gezet, de druk om in te stemmen is enorm. “Chantage” vindt Fons Janssen voorzitter van de Student Alliance Wageningen. “In zo’n situatie is er geen sprake van medezeggenschap door studenten en docenten, de raad van bestuur heeft volledig de verbinding met de werkvloer verloren.”

In het nieuwe plan zullen de laatste colleges niet om 9 maar om 7 uur eindigen. Echter met dit plan worden ook de lunchpauzes, lesuren en collegeblokken verkort. Studenten vrezen voor de kwaliteit van onderwijs en de verkorte lunchpauzes zullen een enorme klap zijn voor veel studenten (organisaties). Veel commissie- en bestuurswerk, lunchlezingen en andere activiteiten zullen nu naar de avond verplaatst moeten worden. Deze concurrentie om de avonduren van de studenten zal de diversiteit aan studentenactiviteiten flink reduceren. “Een enorme aderlating voor het Wageningse studentenleven” aldus Fons Janssen.

Investeren in onderwijsfaciliteiten

De Student Alliance Wageningen vraagt zich hardop af wanneer de universiteit nu eens gaat investeren in onderwijsfaciliteiten. Op dit moment zijn er nog voldoende onderwijsfaciliteiten, maar met de voorziene groei zal er geïnvesteerd moeten worden om iedereen een plaats te bieden. De raad van bestuur verschuilt zich achter een “onzekere toekomst” en wil daarom geen actie ondernemen. “Visieloos besturen” Noemt Fons Janssen dit “Als Raad van Bestuur moet je de leiding durven nemen, niet afwachten totdat de problemen zich voordoen, dan ben je te laat.”

Protest

Om deze onvrede kracht bij te zetten, organiseert de Student Alliance Wageningen een protest op dinsdag 16 mei in de lunchpauze voor het bestuursgebouw (Atlas). Diverse studenten organisaties komen aan het woord om de impact van de nieuwe roostering uiteen te zetten. Fons Janssen: “Met de slogan ‘We are no knowledge factory’ pleiten we voor een brede ontwikkeling van de student, die nu in gevaar komt met avondcolleges”.