[:nl][vc_row full_width=”stretch_row” parallax=”content-moving” parallax_image=”994″ css=”.vc_custom_1472652502910{padding-top: 60px !important;padding-bottom: 60px !important;}”][vc_column][vc_empty_space height=”120px”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1510661808504{margin-top: 60px !important;}”][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”45px”][/vc_column][/vc_row][vc_column][/vc_column][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Vacatures” font_container=”tag:h2|font_size:40|text_align:left” google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Je hebt vast wel eens van ons gehoord via Facebook, misschien heb je ons een keer gemaild met een vraag of ben je een keer bij ons langs geweest. Het is ons doel om je studententijd zo goed mogelijk te maken. Dit houdt in dat wij ons elke dag het hele jaar door inzetten voor alle Wageningse studenten. We spreken met de universiteit, de huisvesters en huisbazen, de gemeente en provincie, de bus- en treinmaatschappijen.

Voor het aankomende collegejaar zoeken wij vier bestuursleden die parttime of fulltime zich willen inzetten voor studenten.

Wil jij je inzetten voor betere huisvesting, de kwaliteit van het onderwijs waarborgen, bestuurservaring opdoen en je netwerk uitbreiden? Dan is de S.A.W. wat voor jou![/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”1170″ img_size=”medium”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]

Bestuursleden 2020-2021

Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Vind je het leuk om nieuwe contacten te maken, verschillende meningen te horen en te bediscussiëren, en acties te organiseren? Ben jij op zoek naar mogelijkheden om het studentenleven te verbeteren? Misschien is een bestuursjaar bij de Student Alliance Wageningen dan wel wat voor jou. Door verschillende mensen en organisaties samen te brengen, lossen wij de studenten problemen op. Je doet dit niet alleen. Met verschillende commissies en raden achter je vertegenwoordigen je meer dan 10.000 studenten.

Voor vragen of meer informatie kan je ons een email sturen of kom gerust naar ons kantoor.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Waarom moet je deze kans aangrijpen?

Een bestuursjaar bij de S.A.W. is een unieke en geweldige ervaring. De S.A.W. is een jonge organisatie, maar bezit over decennia aan ervaring en veel contacten verspreid over het hele land. Je hebt de vrijheid om de problemen aan te pakken die op het moment belangrijk zijn en jouw interesse hebben. Maar dat is niet het enige!

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”1008″ alignment=”center”][vc_column_text]

Elke dag maken jij en je mede bestuurders het leven van alle Wageningse studenten een beetje beter.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”1009″ alignment=”center”][vc_column_text]

Je leert enorm veel over de onderwerpen, kan mee praten in onderhandelingen en je bouwt een geweldig netwerk op door heel Nederland.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”1010″ alignment=”center”][vc_column_text]

Je werk samen met een geweldig team om alles wat studenten aan gaat te verbeteren, zowel universiteit gerelateerd als daar buiten.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”1011″ alignment=”center”][vc_column_text]Hiernaast krijgt elk bestuurslid financiële ondersteuning en worden alle andere kosten gedekt.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]

Bestuursfuncties

Het bestuur van de Student Alliance Wageningen bestaat uit vier functies die allemaal bezet kunnen worden door een fulltime bestuurslid of door twee parttime bestuursleden. Dit zijn de verschillende functies:

Voorzitter

De voorzitter is het gezicht van de vakbond. Hij of zij is de woordvoerder en vertegenwoordiger van de vereniging richting de pers, de Landelijke Studenten Vakbond en andere verenigingen en studenten organisaties.

Secretaris

Als secretaris zorg je dat de S.A.W. goed zichtbaar is in de media door het schrijven van opiniestukken, de weekmail en het verspreiden van alle informatie. De secretaris houdt alle relaties met alle organisaties in stand en ondersteund de voorzitter in de uitvoerende taken.

Penningmeester

Alle financiële zaken zijn onder het beheer van de penningmeester. De begroting en uitgaven van de gehele S.A.W. worden opgesteld en beheerd door de penningmeester. Ook de inkomsten en uitgaven van het GAN (Green Active Network) en de commissies worden door dit bestuurslid in de gaten gehouden en uitgekeerd.

Algemeen bestuurslid

Het algemeen bestuurslid stuurt de commissies aan, zorgt voor de communicatie naar de leden en organiseert de trainingen en cursussen. Ook neemt hij of zij plaats in de ROCOV Gelderland (Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer) en zorgt voor de ledenwerving.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”942″ img_size=”medium” alignment=”right”][vc_single_image image=”943″ img_size=”medium” alignment=”right”][vc_single_image image=”944″ img_size=”medium” alignment=”right”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Ben je overtuigd?

Stuur dan snel je CV en motivatiebrief naar

[/vc_column_text][vc_btn title=”Solliciteer nu!” color=”danger” align=”center” link=”url:mailto%3Ainfo%40sawageningen.nl|||”][/vc_column][/vc_row][:en][vc_row full_width=”stretch_row” parallax=”content-moving” parallax_image=”1001″ css=”.vc_custom_1472652502910{padding-top: 60px !important;padding-bottom: 60px !important;}”][vc_column][vc_empty_space height=”120px”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1510661808504{margin-top: 60px !important;}”][/vc_row][vc_column][/vc_column][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”45px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Vacancies” font_container=”tag:h2|font_size:40|text_align:left” google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Probably you have heard of us via Facebook, or maybe you have send us an email with a question or passed by one of our meetings. Our mission is to make student life as good as possible. Every day, we are committed to do this for all students in Wageningen. We speak to the university, the housing agencies and landlords, the municipality and the province, and the bus and train companies.

For next year, we are looking for four board members that want to commit themselves part time or full time to the other students.

Do you want to work for better housing, ensure the quality of education, gain board experience and enlarge your network? Then the S.A.W. is your way to go![/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”1170″ img_size=”medium”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]

Board members 2020-2021

Are you thinking of taking a gap year? Do you like to make new contacts, to discuss your opinions, or to organize actions? Do you see possibilities to improve student life? Try a board year at the Student Alliance Wageningen! By bringing people and organizations together, we solve the problems that involve students. You are not doing this alone. With different committees and councils backing you up you represent more than 10,000 students.

Interested? You are always welcome to ask questions via email or to come to our office.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Why do you need to take this chance?

A board year at the S.A.W. is a unique and amazing experience. The S.A.W. is a young organisation, but we have access to many decennia of experience and many contacts from all over the country. You have the freedom to work on problems that are hot topics or that you find interesting. However, that is not the only great thing!

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”1008″ alignment=”center”][vc_column_text]

Every day, you and your co-board members improve the life of all student in Wageningen.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”1009″ alignment=”center”][vc_column_text]

You learn a great deal about the topics, you are able to negotiate with good arguments, and you build up a large network through the whole country.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”1010″ alignment=”center”][vc_column_text]

You work with a great team to improve every single bit of the student life, university related or not.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”1011″ alignment=”center”][vc_column_text]

Besides, every board member gets financial support and all expenses are covered.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]

Board functions

Within the Student Alliance Wageningen there are four board functions that each can be filled by one fulltime board member or by two part-time board members. The functions are the following:

Chair

The chair is the face of the union. He or she is the spokesperson and representative of the association toward the press, National Student Union (LSVb) and other associations.

Secretary

As the secretary, you take care of keeping the S.A.W. in the spotlights by writing articles and the weekly mail, and the spreading of information. The secretary maintains the relationships with other organisation and supports the chair in the executive tasks.

Treasurer

All financial businesses are the tasks or the treasurer. The budget and expenses of the whole S.A.W. are drafted and checked by the treasurer. Furthermore, the income and expenses of the GAN (Green Active Network) and the committees are checked and payed by the treasurer.

General board member

The general board member leads the committees, takes care of the communication towards the members, and organizes the trainings. He or she is also taking place in the ROCOV Gelderland (Regional Meeting Consumer organisations Public Transport) and takes care of the member recruitment.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”942″ img_size=”medium” alignment=”right”][vc_single_image image=”943″ img_size=”medium” alignment=”right”][vc_single_image image=”944″ img_size=”medium” alignment=”right”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Are you convinced?

Quickly send your CV and motivation letter to

[/vc_column_text][vc_btn title=”Apply now!” color=”danger” align=”center” link=”url:mailto%3Ainfo%40sawageningen.nl|||”][/vc_column][/vc_row][:]