Veel gehoorde problemen GBLT

Huurder van zelfstandige woonruimten in Wageningen ontvangen belastingaanslagen van de GBTL (Waterschapsbelasting) en gemeente (afval- en rioolheffing). Als je deze belasting aanslag hebt ontvangen kom je misschien in aanmerking voor kwijtschelding. Echter, het aanvragen van een kwijtschelding kan soms moeilijk en verwarrend zijn. De meerst voorkomende problemen wanneer je een aanvraag doet voor kwijtschelding zijn:

  • Studenten zijn niet zeker of ze wel in aanmerking komen voor de kwijtschelding, maar zijn dat vaak wel doordat ze een laag belastbaar inkomen hebben. Helaas, is niet altijd duidelijk welk deel van het inkomen tot het belastbaar inkomen behoord. Wanneer er een aanvraag voor kwijtschelding wordt gedaan moeten studenten een bewijs van inkomen, inschrijving bij onderwijsinstelling en een bankafschrift in dienen. De GBLT beseerd op deze informatie of een student in aanmerking komt voor de kwijtscheling. Sommige (internationele) studenten ondervinden problemen met de bepaling van het belastbaarinkomen waardoor kwijtschelding wordt geweigerd.
  • Het kan soms gebeuren dat een student aangeslagen wordt voor een periode waarover zij nog niet in het huis verbleven. Als voorbeeld: een student betrekt een woning in november 2016 maar wordt aangeslagen voor het gehele jaar.
  • Gecombineerde kamers hebben vaak hun eigen faciliteiten en worden daarom gezien als meerpersoonswoning. Dit zal ervoor zorgen dat de GBLT de hoofdbewoner aanslaat voor een daarbij behorende bedrach, dit is echter hoger dan de som van individuele aanslagen. Maar het kan ook zijn dat er nog altijd een bewoner staat ingeschreven op het desbetreffende adres.
  • Voor internationele studenten kan het invullen van de kwijtschelding moeilijk zijn aangezien de GBLT enkel in het nederlands mag communiceren. Dit kan ervoor zorgen dat studenten onterecht niet in aanmerking komen voor kwijtschelding of er misverstanden kunnen ontstaan.
  • Het kan zelfs zo zijn dat studenten wel in aanmerking komen voor kwijtschelding maar vanwege onduidelijke redenen geen kwijtscheding krijgen.

Do you recognize yourself in these problems? Please tell us.