Over ons

Student Alliance Wageningen streeft ernaar zoveel mogelijk studenten te vertegenwoordigen in Wageningen. Studentenorganisaties die bij het verband zijn aangesloten, bepalen samen de koers van de organisatie. Het dagelijks bestuur waarborgt het overzicht en de continuïteit.

Wat is de Student Alliance Wageningen.

SAW zet zich in voor de belangen van de meer de 10.000 studenten in Wageningen. Wij vinden dat iedere student het recht heeft goed en kwalitatief hoogwaardig onderwijs te volgen en hierin optimaal gefaciliteerd te worden. Dit betekent dat we er zijn voor studenten binnen maar ook buiten de universiteit. De Student Alliance Wageningen zet zich in voor een optimaal studentenleven. We hebben daarom verschillende portefeuilles waardoor we dit willen bereiken. We zetten ons in op het gebied van huisvesting, openbaar vervoer en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast geven we gevraagd en ongevraagd onze mening over actuele onderwerpen die de student aangaan.

Door ons werk willen we de Wageningse student een zorgeloze studententijd geven, waarin de SAW een functie vervult als waakhond en gesprekspartner voor verandering. Tevens zal de SAW een ondersteunende functie vervullen voor de aangesloten lid organisaties. Door het organiseren van workshops en trainingen voor aankomende besturen of op verzoek hopen wij het studentenleven de ondersteunen.

Visie

Student Alliance Wageningen behartigt de belangen van alle studenten in Wageningen. Zij streeft naar een optimale ontwikkeling voor studenten in het onderwijs en extra-curriculaire activiteiten.

Missie

In het academisch jaar 2017-2018 ligt de focus van de Student Alliance Wageningen op de capaciteitsproblemen van Wageningen University. Wij houden ons bezig met alle aspecten die hier invloed op uitoefenen of hierdoor worden beïnvloed. Huisvesting, onderwijs, internationalisatie, openbaar vervoer en extra-curriculaire activiteiten. Wij zullen ervoor strijden dat de Wageningse studenten de best mogelijke studententijd kunnen hebben.

Lid van de LSVb

Sinds 26 augustus 2018 zijn we volledig federatie lid bij de LSVb (de Landelijke Studenten Vakbond). Wil je meer weten over deze organisatie of hun diensten? Ga naar https://lsvb.nl/

Nick Ligthart

Voorzitter

Het dagelijks bestuur

Nick Ligthart

Voorzitter

Ashi Khan

secretaris

Student Alliance Wageningen

Email:

Adres:
Burgtstraat 1 (volg de bordjes de trap op)