Commissies

Would you like to work for the collective of 10.000 Wageningen studenten? Would you like to know more what SAW does? Here you have an overview of our commisisons.

If you are interested to join, mail to or message us via Facebook.

What the Student Alliance Wageningen seeks in a committee member.

As a committee member of the S.A.W., you have a heart for education, housing, internationalisation, sports or public transport and you are involved in the student life in Wageningen. You have a wide interest and are willing to work on problems. Working together within the SAW is of great importance, but personal initiative is equally important, because we are just starting up. You are accessible to students and dare to give your opinion about matters that concern the student interest. In addition, you are eager to learn and to get things done. You are approachable and able to give and receive critique.

Housing commission

De huizencommissie van de S.A.W. houdt zich bezig met de ontwikkelingen m.b.t. studentenhuisvesting in Wageningen. Doordat de universiteit groeit, wordt het tekort aan kamers elk jaar groter. We praten met de gemeente, de universiteit, Idealis en andere huisvesters en betrokkenen. Via lobbyen en acties proberen we het bouwen van meer studentenkamers mogelijk te maken. Ook zijn we bezig met het verbeteren van de contacten tussen studenten en andere inwoners van Wageningen. Ook zullen we het overleg tussen de huizencommissies van de verschillende verenigingen gaan faciliteren.

Onderwijs commissie

Als onderwijs commissie zijn we betrokken bij alle veranderingen in het onderwijs. Ook op dit gebied heeft de groeiende universiteit veel invloed. De kwaliteit moet gewaarborgd en het liefst zelfs verbeterd worden. Wij zullen Programme Committees informeren over hun rechten en we controleren het onderwijs van de WUR als onafhankelijke partij.

Internationalisering commissie

Veel internationale studenten ondervinden problemen tijdens hun tijd hier. Deze komen zij vooral aan het begin tegen. Daarom zijn wij met verschillende partijen bezig een informatie document te maken voor pas aangekomen internationale studenten. Hierin zullen dingen staan als hoe je je moet inschrijven bij een bank of zorgverzekering tot waar je meubels of een fiets kan kopen. Ook zullen wij enkele documenten van de gemeente vertalen en op onze website aanbieden om iedereen een zo aangenaam mogelijke studententijd te bieden.

Verder houden wij ons bezig met de invoering van Engelstalige bachelors. Het Engels niveau van de docenten zal eerst omhoog moeten en de vak inhoud met beleid aangepast, voordat de universiteit de aangewezen bachelors kan verengelsen zonder dat de kwaliteit van het onderwijs hierop achteruit gaat.

Openbaar vervoer & bereikbaarheid commissie

Aangezien de S.A.W. aangesloten is bij de ROCOV (Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer) Gelderland kunnen wij de belangen van de Wageningse studenten direct behartigen en jullie bovendien snel op de hoogte houden van wijzigingen in het OV. Verder houden wij ons bezig met snelfietsroutes, huur-/OV-fietsen, opties om samen te reizen met de auto en de behoeftes aan en knelpunten van de verschillende opties.

Pers & media commissie

De S.A.W. is een vakbond en zal dan ook een aantal keer druk uit oefenen door acties te organiseren of de pers te benaderen. Bovendien bestaan we pas kort, dus is de communicatie naar de buitenwereld erg belangrijk om bekendheid en legitimiteit te creƫren.