Veel interesse voor burn-out preventie training

Steeds meer studenten ervaren hogere stressniveaus en meer burn-outs. Dit komt steeds vaker voor bij studenten die zichzelf dwingen om te presteren en veel activiteiten hebben naast studeren zelf. Veel studenten weten hebben ook moeite met het onder controle houden van hun stress niveau. Gebaseerd op deze vindingen, besloot Student Alliance Wageningen (S.A.W.) burn-out-preventieworkshops te organiseren gericht op actieve studenten die deelnemen aan een bestuur of actief zijn bij een commissie. De workshops waren voornamelijk gericht op om de symptomen van een burn-out te herkennen en dit te voorkomen. Het oorspronkelijke plan was om de sessie voor ongeveer 20 mensen te houden. Maar vanwege de grote vraag naar deze training, heeft de S.A.W. besloten om drie afzonderlijke trainingen te geven. Dit om er voor te zorgen dat iedereen de kans krijgt om deel te nemen aan een training.

De feedback van de deelnemers was vrij positief. Een deelnemer zei: “Er is een gebrek aan activiteiten op het gebied van burn-out en stressbewustzijn aan de universiteit. S.A.W. heeft uitstekend werk verricht door een zo belangrijk probleem aan te pakken in deze trainingen “. Een andere deelnemer raadde aan om aan het begin van een jaar als bestuur deze workshops te volgen. “De training was erg interessant en zinvol. Elke student die aan een bestuur deelneemt, moet deze workshops bijwonen. Het zou me zoveel hebben geholpen als ik dit had aan het begin van mijn bestuurstermijn “. Nick Ligthart (de voorzitter van S.A.W.), kijkt tevreden terug naar de uitkomst van de trainingen. “De ernst van het stressprobleem kan worden afgeleid uit het feit dat zoveel mensen aanwezig waren. We zijn heel blij hoe de avond is verlopen en hebben natuurlijk de aanbevelingen van de deelnemers in de gaten gehouden. We hopen om in de toekomst meer van dit soort trainingen te kunnen plannen. Ook voor studenten in het algemeen “.

S.A.W. is de trainers erg dankbaar. Ook wilt de S.A.W het WUR-team van studentenpsychologen, studentendecanen en studieadviseurs en Trainingen Op Maat bedanken voor hun input.