Jongerenbonden eisen hogere toeslagen voor studenten met een beperking

Afbeeldingsresultaat voor cnv jongeren

CNV Jongeren en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) roepen de formerende gemeenteraadspartijen op om de toeslagen voor studenten met een beperking fors te verhogen. De hoogte van de toeslag verschilt enorm per gemeente en is veel te laag. De jongerenbonden lanceren vandaag de website www.studietoeslagen.nl. Op de website is zichtbaar hoe hoog de toeslag per gemeente is. Via de website kunnen jongeren hun gemeenten direct oproepen om de toeslag te verhogen.

Sinds de gemeente de hoogte van de toeslag bepaalt in 2015, is de toeslag in bijna alle gemeenten veel te laag. De bonden vinden dat de toeslag terug moet komen op het oude niveau van 25% van het minimumjeugdloon, namelijk 282 euro. Uit de inventarisatie die nu is verricht blijkt dat alleen de gemeente Zwolle een toeslag uitkeert die aan deze norm voldoet. Op dit moment worden er voor de eerste keer sinds 2015 nieuwe gemeentelijke coalities gevormd. Volgens de bonden is dit daarom het moment om in te grijpen. CNV-jongerenvoorzitter Semih Eski: “Het hebben van een diploma vergroot aanzienlijk je kansen op de arbeidsmarkt, met name voor jongeren met een beperking. Zonder eerlijke financiële steun van minimaal 282 euro per maand is studeren voor veel van veel van deze jongeren moeilijk.”

De bonden vinden de grote verschillen tussen de gemeenten zeer kwalijk. Zo ontvangt een student met een beperking in Heerlen een bedrag van 30,58 euro per maand, terwijl iemand in dezelfde situatie in Middelburg 254,25 euro per maand ontvangt. Eerder stuurden CNV jongeren en de LSVb vanwege deze verschillen een brandbrief naar de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Hierop besloot de gemeente Roermond hun toeslag naar 282 euro per maand te verhogen. Concrete acties vanuit andere gemeenten bleven echter nog uit.