[:nl]Engelse versie van het Kieskompas[:en]English version of Kieskompas[:]

[:nl]

 

 

 

 

 

We hebben samen met Connect Wageningen, de studentenraadspartij S&I, IxESN, ISOW, studentenvereniging Ceres, de verenigingen voor studenten uit Thailand, Indonesië en Afrikaanse landen, en de PhD-programmacoördinator van onderzoeksschool PE&RC (Production Ecology & Resource Conservation) de gemeente gevraagd het Kieskompas in het Engels te vertalen. Zij hebben ingestemd en binnenkort is deze versie samen met de Nederlandstalige versie beschikbaar. Dit is een grote stap in het vertalen van de gemeentelijke documenten. Zeker als je beseft dat een groot aantal niet-Nederlandssprekende inwoners van Wageningen  wel gewoon mogen stemmen. Bovendien zijn we hiermee de eerste gemeente met een Engelstalig Kieskompas! Zie ook het artikel in the Resource (https://resource.wur.nl/…/…/Kieskompas-ook-in-het-Engels.htm) en vergeet niet te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 Maart 2018![:en]

 

 

 

 

 

We asked the municipality to translate the Kieskompas into English together with Connect Wageningen, the student council party S&I, IxESN, ISOW, student association Ceres, the associations for students from Thailand, Indonesia and African countries, and the PhD-programme coordinator of PE&RC (Production Ecology & Resource Conservation). The municipality agreed to do so and the English version will soon be available together with the Dutch version. This is a big step, since a lot of non-Dutch speaking citizens of Wageningen are allowed to vote but were unable to orientate themselves. The Kieskompas is a questionnaire that helps you to find out what political party fits your ideas. With this achievement we are the first municipality to have an English Kieskompas! Check out the article in the Resource (https://resource.wur.nl/…/…/Kieskompas-ook-in-het-Engels.htm) and do not forget to vote on the 21st of March 2018![:]