[:nl]4 manieren hoe schemer colleges WaHo dwarsliggen[:en]4 ways how twilight lectures hinder WaHo[:]

[:nl]

 Geen sporters, geen trainers, geen commissies – WaHo

WaHo is afhankelijk van de volle avond voor sport toegankelijkheid

Beste studenten aan de WUR,

Mijn naam is Daniel Hoving en ik ben trotse voorzitter van de studenten volleybalvereniging ‘WaHo’ samenwerkend met een bestuur van in totaal 5 enthousiaste studenten te Wageningen.

Zoals bij sommige van jullie al bekend is, is volleybal erg populair onder de studenten in Wageningen en heeft WaHo helaas een capaciteitsprobleem met het huidige aantal van 4 heren teams en 8 dames teams die goed zijn voor circa 180 leden.

Omdat wij als WaHo het maximale uit onze zaaltijd willen halen, starten wij iedere maandag- en donderdagavond al om 18.00 en wordt er getraind tot 23.00. Dit gaat zeker botsen met het plan van de WUR om over te stappen op schemercolleges en dat wel om meerdere redenen:

 • Leden kunnen simpelweg niet op tijd komen om te trainen als ze genoodzaakt zijn om op de universiteit te blijven tot 19.00.
 • Binnen onze vereniging hebben wij ook een groot aantal leden die vrijwillig training geven. Ook deze mensen zijn student en worden getroffen door de schemercolleges. Hierdoor zou een team dat ze training geven geen training meer kunnen krijgen.
 • Veel teams bij WaHo hebben doordeweeks wedstrijden die door het intreden van de schemercolleges gedwarsboomd kunnen worden.
 • Buiten de trainings- en wedstrijdavonden om is WaHo ook erg actief op de doordeweekse avonden. De 11 commissies die WaHo rijk is vergaderen ook veelal in de avond omdat mensen dan beschikbaar kunnen zijn.

Als de WUR haar plan tot overstappen op schemercolleges daadwerkelijk wil gaan invoeren, zal dit voor ernstige gevolgen zorgen op meerdere fronten: kwaliteit van de trainingen, de wedstrijdprestaties, de gezondheid van de vereniging en haar commissies en tot slot de toegankelijkheid en gezelligheid voor haar leden.

Schemercolleges zijn niet oplossing voor de Wageningse student en zullen een doodsteek zijn voor het studentenleven in Wageningen. Het Wageningse studentenleven, dat juist nu steeds aantrekkelijker wordt mede dankzij het groot aantal nieuwe studenten die een actief studentenleven willen en hier aan bijdragen.

Wij hopen als WaHo bestuur dat gestreden wordt tegen het intreden van schemercolleges om de kwaliteit van zowel WaHo als de rest van de studenten(sport)verenigingen in Wageningen te kunnen behouden.

Met sportieve groet,

Daniel Hoving

Voorzitter Studenten Volleybalvereniging ‘WaHo’

Het nieuwe rooster voorstel gooit roet bij heel veel studenten en organisaties. De WUR moet in plaats daarvan zorgen voor een structurele oplossing en rekening houden met 5 zaken:

 1. Gebruik de huidige capaciteit eerst goed
 2. Investeer in alternatieven
 3. Stop maximale studenten recruitment
 4. Verzeker een brede studenten ontwikkeling
 5. Verzeker nette werkomstandigheden voor leraren en personeel

In de zevende rapportage vertelt, Luqman Jinadu en zijn ISOW bestuur, de internationale student organisatie Wageningen, schemercolleges the internationale character van Wageningen aantast.

Kom bij onze demonstratie https://www.facebook.com/events/1330760723674851/

 

 

 

 [:en]

No sporters, no trainers, no committees – WaHo

WaHo depends on the full evening for full sports accessibility

Dear students of the WUR,

My name is Daniel Hoving and I am the proud chairman of the student volleyball association ‘WaHo’, working in a board with a total of 5 enthusiastic students from Wageningen.

As some of you might already know, volleyball is a very popular sport amongst students in Wageningen. We unfortunately have a capacity problem with a currently 4 gentlemen’s and 8 ladies teams, which can place approximately 180 students.

Since we as WaHo want to make full use of the training hours we have available, our trainings on Monday and Thursday night start at 18.00 hours and end at 23.00 hours. This will certainly not work with the plan for twilight lectures, due the following reasons:

 • Members of WaHo simply cannot join their practices on time of if they are forced by the University to stay until 19.00 hours.
 • Within our association we have a lot of members who volunteer to give trainings to other teams. These are also students and therefore will also be affected by twilight lectures. This might result in a team having to train without their trainer.
 • A lot of teams of WaHo play in the NeVoBo competition, in which some teams have to play away matches during week days. Twilight lectures might cause the teams to not be able to attend to these matches.
 • Apart from training- and match evenings, WaHo is also very active during other evenings in the week. We have 11 committees, who mostly have their meetings in the evening, since most students are available then.

The implementation of the twilight lectures by the WUR will have consequences on multiple aspects; the quality of the trainings, the achievements in the competition, the liveliness of the association and her committees and last but not least the accessibility and social cohesion we can offer our members.

The student life in Wageningen, is becoming increasingly appealing thanks to a large number of new students who want to have and contribute to an active student life in Wageningen. Twilight lectures are not the solution for the students from Wageningen, and will be a threat to the student life in Wageningen.

We, as WaHo board, hope that the implementation of twilight lectures will be prevented, to ensure that the quality of WaHo, as well as other student (sports) associations will not decrease.

Sportive greetings,
Daniel Hoving
Chairman of Student Volleyball Association ‘WaHo’

The new schedule proposal is a nasty issue for many students and organisations. Instead, the WUR should look for a structural solution in which they:

 1. Use current capacity properly!
 2. Invest in alternatives!
 3. Stop maximum student recruitment!
 4. Assure student development!
 5. Assure proper working conditions

Join our demonstration: https://www.facebook.com/events/1330760723674851/[:]