Student Alliance Wageningen meer dan Avondcolleges.

Veel van jullie zullen de Student Alliance Wageningen voornamelijk kennen van de artikelen over de schemer- en avondcolleges, maar achter de schermen zet de SAW zich ook in voor andere zaken. Als nieuwe studentenunie komen we namelijk breed op voor het belang van de student. Dat gebeurt soms vrij mondig, als de universiteit bijvoorbeeld het belang van de student niet voldoende inziet in verband met de capaciteitsproblemen. Maar in veel gevallen gebeurt dat met rustig en constructief overleg met vaak dezelfde partners.

  • We hebben bijvoorbeeld een handleiding gemaakt voor het kwijtschelden van onnodige belastingen van de waterschappen (hier).
  • We houden op 8 mei een bewustwordingscampagne op de campus rondom huurprijzen en rechten (hier)
  • Samen met de studentenvakbond AKKU in Nijmegen zitten we in de medezeggenschapsraad van reizigers van het openbaar vervoer van Gelderland (ROCOV)

Bij de SAW staat het algemeen belang van de Wageningse student altijd voorop. We werken aan het opzetten van verschillende portefeuilles waar het belangrijk is dat de stem van de student gehoord wordt. Dit kan zijn binnen de muren van de universiteit (onderwijskwaliteit, persoonlijke ontwikkeling) maar ook daarbuiten op gemeentelijk (huisvesting, verkeer), regionaal niveau (openbaar vervoer) of nationaal niveau (beleid rondom studeren en financiering).

Vanuit historisch perspectief is het niet vreemd dat er weer een studentenbelangen behartiger is in Wageningen. Veel van de in Wageningen zo bekende activiteiten en diensten zijn opgezet door de oude studentenvakbond WSO. De AID, de studiestore en Housingdesk zijn door de vakbond geïnitieerd en door succes geïncorporeerd in de universiteit. Op die manier dragen studenten bij aan de leefbaarheid van Wageningen en de universiteit. In de toekomst zullen er nog meer mooie plannen kunnen komen die bijdragen aan studerend Wageningen.

De SAW is in het begin ontstaan vanuit organisaties met afgevaardigden. Wageningen heeft namelijk een sterke verenigingscultuur, wat helpt bij het bouwen van een sterk netwerk.  Bestuurders van verenigingen weten vaak beter wat er onder hun eigen leden speelt en kunnen informatie ook goed doorspelen naar hun studenten. In ruil daarvoor levert de SAW trainingen en services aan de organisaties. Doordat  de lid organisaties uit verschillende domeinen komen (sportverenigingen, studieverenigingen en groene organisaties en gezelschap verenigingen), zorgen we ervoor dat toekomstige besturen divers zijn.

Het SAW gaat een studentenunie worden voor alle studenten, waarin studenten organisaties en individuele studenten lid kunnen worden. Enthousiaste individuen kunnen namelijk veel bijdragen met hun expertise en eventueel commissie werk. In ruil daarvoor leer je het netwerk en de ontwikkelingen in Wageningen kennen, vaardigheden rondom communicatie en beleid en veel andere studenten die zich in willen zetten voor een beter Wageningen. Het voorlopige idee is dat individuele studenten vanaf juni ook lid kunnen worden van de SAW.

Door deze organisatie insteek maakt de SAW anders dan de studentraad. De studentenraad is een organisatie binnen de universiteit die de brug vormt tussen studenten en de universiteiten en betrokken is bij het besluitvormingsproces van beleidstukken van de universiteit. De SAW is een onafhankelijk platform dat de belangen en meningen van studenten samen brengt en op verschillende manieren zaken op de agenda probeert te zetten en druk zet wat echt belangrijk is voor de student. Het naast elkaar bestaan van deze organisaties zorgt ervoor dat positie van de student versterkt wordt.

Een voorbeeld hierin is dat bij het schemercolleges voorstel de SAW geen concessies gaat doen door te kiezen in het verkorten van de pauzes of later maken van de college tijden. Via de universiteitsblad de Resource lijkt de universiteit een A of B keuze voor te stellen met schemercolleges, terwijl de capaciteitsproblemen roosteroverstijgend zijn. Wat echt helpt bij deze problemen is dat er meer geld vrijgemaakt wordt voor structurele onderwijsfaciliteiten en meer personeel.

De Student Alliance Wageningen is dus meer dan een organisatie enkel gefocust op het tegenhouden van schermcolleges. We houden ons ook bezig het huisvesting, openbaar vervoer, belastingen, kwaliteit van onderwijs en persoonlijke ontwikkeling. We willen dit graag voor de Wageningse student blijven doen. Avondcolleges zijn op dit moment wel ons speerpunt, maar de komende jaren zullen we ook van ons laten horen op andere vlakken.

 

Ben je geïnteresseerd en wil je ons helpen als actief lid of lijkt het je wat een deeltijd of voltijds bestuursjaar bij de SAW te doen, dat kan laat het ons weten via: