“Huidig lustrum was niet mogelijk zonder lange lunch pauzes”

Zonder goede pauze, geen fatsoenlijk lustrum

een bestuurslid van Aktief Slip legt uit

Join our demonstration: https://www.facebook.com/events/1330760723674851/

Het nieuwe rooster voorstel gooit roet bij heel veel studenten en organisaties. De WUR moet in plaats daarvan zorgen voor een structurele oplossing met extra onderwijsruimte en minder leegstand. Er moet niet uitgeweken worden naar studenten activiteiten.  In de komende dagen leggen studenten en organisaties uit waarom.

In deze vijfde rapportage vertelt Emi van der Horst, bestuurslid van Aktief Slip (Milieu wetenschappen), over de impact van verkorte lunches voor het organiseren van grote activiteiten bij studieverenigingen.

In de lustrumcommissie van Aktief Slip, studievereniging van Milieuwetenschappen, hebben zes studenten actief deelgenomen aan deze commissie. Dit waren Niels Heineman (2e jaars BMW), Marisa Beunk (2e jaars BMW), Suzanne van Loosbroek (1e jaars BMW), Inge van Dijk (2e jaars BMW), Koen van Gijn (MES student) en Yme van Lith (1e jaars BMW). Een divers gezelschap maakt een sterk team, maar met het nieuwe rooster voorstel kan de volgende commissie practisch niet vergaderen. De gemeenschappelijke tijd voor de lunch is slechts 30 minuten en dan moet er ook nog gereisd worden tussen de lokalen.

 

Bestuursleden en commissie leden komen samen om te reflecteren over hun geslaagd lustrum: Wild Life

Elke vijf jaar wordt er een lustrum gevierd. Dit jaar was een speciale editie: de 10e Lustrum, hetgeen betekent dat wij 50 jaar geworden zijn. Het lustrum werd gehouden van 20 t/m 25 maart. Om deze mijlpaal te vieren is er een jaar van tevoren begonnen met de voorbereidingen. Het lustrum bestond uit studie-gerelateerde activiteiten, zoals lunch lectures, symposium en een Alumni-dag. De rector Arthur Mol is ook een alumnus, dus was zelf ook aanwezig bij de Alumni-dag. Daarnaast waren ook feesten, zoals een open feest en een roller disco. De activiteiten zorgden voor een goede integratie met Alumni, bachelor en masterstudenten. Het gaf ook studenten de kans om met wetenschappers en bedrijven in contact te komen.

Het overgrote deel van de voorbereidingen en vergadering werden door de commissie gedaan in de pauzes. Ook vond een deel van de activiteiten plaats in de pauzes. Als het nieuwe schemercollege plan wordt doorgevoerd, zullen veel lustra van andere studieverenigingen heel erg veranderen van vorm qua activiteiten en organisatie. Vooral de pauzes waren cruciaal voor de voorbereiding en anders zou het lustrum niet op deze manier gevierd kunnen worden. Dit zou niet alleen voor de vereniging heel erg zonde zijn, ook onze leden zouden hier belangrijke dingen mee missen.