Studenten worden benadeeld door schemercolleges

Op 23 Maart maakte de WUR een plotselinge bekendmaking dat avond colleges van de baan zijn en dat ze met een alternatief plan kwamen: ‘the extended day schedule’, die al benoemd wordt als “schemer colleges” door de Resource. In dit opzicht erkent de universiteit de negatieve effecten die gevonden zijn in het onderzoek van Panteia en de SAW en onderschrijft het belang van persoonlijke ontwikkeling en sociale betrokkenheid tijdens de avond. Het alternatieve plan is echter nog steeds een onwenselijk voorstel.

Het voorgesteld rooster zal tot 19:00 duren met een lunchpauze van slechts een half uur en een verkorting van de colleges met 5 minuten. De gevolgen van dit rooster zullen ernstig zijn voor verenigingen. Studieverenigingen worden gelimiteerd in hun organisatorisch vermogen en sportverenigingen zullen te maken hebben met nog meer capaciteitsproblemen op de Bongerd. Leraren gaven al aan dat de korte lunch pauze hun vergaderingen en practicum voorbereiding dwarsboomt. De schemercolleges zouden dan wel de capaciteitsproblemen kunnen aanpakken, ze maken tegelijkertijd een heleboel studenten activiteiten onmogelijk.

De lunchpauze van een half uur zal het organisatorisch vermogen van verenigingen aantasten. Een half uur is simpelweg niet voldoende om fatsoenlijke commissie vergaderingen te houden. Daarnaast gebruiken veel besturen van studieverenigingen de pauze om werk te verzetten. Veel van dit werk wordt onmogelijk gemaakt omdat het moet doorschuiven naar de avonden, die voor veel studenten al gevuld zijn met veel andere activiteiten. Veel studieverenigingen voorzien minder deelname aan activiteiten en minder tijd om ze te organiseren.

De verruiming van het rooster zal het optimale gebruik van de sportfaciliteiten op de campus limiteren. Veel sportverenigingen hebben de avonden nodig om hun trainingen te organiseren. Op dit moment ziet Thymos al moeilijkheden om iedereen van voldoende ruimte, tijd en trainers te voorzien, omdat de uitbreiding van de Bongerd niet geleid heeft voor voldoende extra capaciteit. Door het lesrooster te verruimen zal de Bongerd nog meer capaciteitsproblemen ondervinden. Deze problemen worden alleen maar groter als de studentenaantallen groter worden en er door schemer colleges steeds meer uitgewijkt wordt naar de late uren. De gevolgen van schemercolleges zijn moeilijk te accommoderen, omdat het aantal avonduren en de contracten van trainers vast staan.

Docenten zijn ook niet tevreden over schemer colleges. Het organisatorisch en samenwerkend vermogen wordt verminderd, omdat de lunch niet meer een standaard moment is om studenten en collega’s te ontmoeten. Het zal moeilijk worden om iedereen bij elkaar te krijgen wat de mogelijkheid ondermijnt om processen tussen de leerstoelgroepen te coördineren.

Het schemercollege voorstel zal dus leiden tot een verschuiven van de verenigingsactiviteiten van de lunch naar de avonden. De avonden zijn al gevuld met een breed scala van activiteiten en worden zelfs korter, omdat de les pas stopt om 19:00. Dit betekent dat studenten keuzes moeten maken wat ze nu niet hoeven te doen. Meer activiteiten worden gepland in een korter tijdsframe, wat gaat leiden tot een verlies aan diversiteit van activiteiten die georganiseerd kunnen worden. In de toekomst zullen studie-, sport-, internationale, groene, en gezelschap verenigingen met elkaar moeten concurreren voor het zelfde stukje tijd: de avond. De huidige implementatie van schemercolleges is daarom onwenselijk. De kwaliteit van het studenten leven zal verminderen, gezien de diversiteit van activiteiten zal slinken en de mogelijkheid te groeien door extra-curriculaire activiteiten gelimiteerd zal zijn.